Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Για όσους θέλουν να ξαναδούν την παρουσίαση του κάθε μαθήματος (κάντε κλικ με το ποντίκι):

ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Ενότητα 2

1. Περιοδικός Πίνακας 

2. Τα αλκάλια: δεν θα διδαχθεί.

3. Μερικές ιδιότητες και χρήσεις των μετάλλων και Επίδραση οξέων σε μέταλλα (πειραματικό μέρος) [δεν θα διδαχθεί η σελίδα 59 του βιβλίου: 3.3 Η απλή αντικατάσταση]

4. Ο άνθρακας

5. Το πυρίτιο (extras1)  (extras2)

6. Τα αλογόνα: δεν θα διδαχθεί.

Ενότητα 3

1. Υδρογονάνθρακες – δεν διδάσκεται η παράγραφος: 1.2 Ταξινόμηση υδρογονανθράκων

2. Πετρέλαιο – Φυσικό αέριο – Πετροχημικάδεν απαιτούνται οι εξισώσεις των αντιδράσεων πολυμερισμού.(extras) 

3. Αιθανόλη

4. Υδατάνθρακες-Πρωτεΐνες-Λίπη: δεν θα διδαχθεί

Ενότητα 1

1. Τα οξέα 

1.1 Οι ιδιότητες των οξέων1.2 Τα οξέα κατά Arrhenius

1.3 H κλίμακα pH (πε-χα) ως μέτρο της οξύτητας

ΚΛΙΜΑΚΑ PH ΕΦΑΡΜΟΓΗ PHET COLORADO

2. Οι βάσεις 

3. Εξουδετέρωση

4. Τα άλατα και τα ανθρακικά άλατα

5. Eφαρμογές των οξέων, βάσεων και αλάτων στην καθημερινή ζωή – από το κεφάλαιο αυτό αναλυτικά μόνο η παράγραφος: 5.4 Προστατεύοντας τον πλανήτη από την όξινη βροχή

Οι διδασκόμενες ενότητες και η σειρά με την οποία διδάσκονται είναι σύμφωνα με τις τρέχουσες εγκυκλίους.

Κάντε κλικ στους συνδέσμους για να δείτε ή να κατεβάσετε την αντίστοιχη παρουσίαση.